Alice Merton
GLENN MILLER
NICKI MINAJ & FUTURE
Lord of the Dance

NOKIA - workshop 15.04.2008 00:00BRATISLAVA

15. - 20. apríla 2008

Kompletné organizačno-technické zabezpečenie workshopu (zabezpečnie ubytovania, local transport, catering, kultúrny program...)