Alice Merton
GLENN MILLER
NICKI MINAJ & FUTURE
Lord of the Dance

LAMAVICA 2008 FHI 05.03.2008 20:00Bratislava PKO

Kompletné organizačno-technické zabezpečenie. Catering, kultúrny program, dekorácie, scéna, dramaturgia, réžia

XL Promotion