XL faces 2

LAMAVICA 2008 NHF 02.04.2008 20:00Bratislava PKO

Kompletné organizačno-technické zabezpečenie. Catering, kultúrny program, dekorácie, scéna, dramaturgia, réžia

XL Promotion