Registrácia

Registračné údaje

Formát: +421 905 123 456
Formát: name@domain.tld

Adresa

5 čísiel

Prihlasovacie údaje

captcha
Sem pozorne opíšte overovací kod:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Vyplnením registračného formuláru a označením súhlasu so spracúvam osobných údajov udeľujem súhlas spoločnosti:

  • XL entertainment s.r.o., so sídlom Štúrova 12, 811 02 Bratislava IČO 35 931 426, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro , vložka číslo 35724/B, informácie o spracúvaní údajov tu

a partnerským spoločnostiam:

  • XL seven, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, 811 02 Bratislava, IČO: 44 344 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54043/B, informácie o spracúvaní údajov tu,
  • XL ten, s.r.o., so sídlom Štúrova 12, 811 02 Bratislava, IČO: 44 787 847, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58635/B, informácie o spracúvaní údajov tu,

(ďalej len „Spoločnosti“) so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail za účelom zasielania marketingových oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo listinných prostriedkov, t.j. ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách Spoločností ako aj zasielanie ďalších obchodných oznámení týchto Spoločností, a to na dobu 3 rokov, prípadne do skoršieho odvolania tohoto súhlasu.

Týmto potvrdzujem, že mám minimálne 16 rokov, udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní mojich osobných údajov Spoločnosťami a s tým súvisiacich právach. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom obchodnom oznámení alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailových adresách: info@xl.sk, info@greenbikecafe.sk, info@xl.sk.