BYSTRÍK BANDA - zmena miesta konania koncertu

BYSTRÍK BANDA - zmena miesta konania koncertu

03/Aug

Z kapacitných dôvodov sa presúva koncert do Amfiteátra Trnava. Pôvodné vstupenky ostávajú v platnosti.