Peter Gabriel - ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU

Peter Gabriel - ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU

04/Máj

Klikni na button "viac"

1.    

DÁTUM A MIESTO KONANIA

5.5.2014

SLOVNAFT Arena - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava

 

2.    

OTVORENIE brán štadióna je cca o 18,00 hod.

 

3.    

ZAČIATOK KONCERTU JE PLÁNOVANÝ na 19,30 hod.

 

4.    

VSTUP na štadión je výsuvnými schodiskami.             

VSTUP PRE VOZÍČKAROV je označený z ulice Odbojárov cesty. Doprovod vozíčkara musí takisto mať platnú vstupenku.

 

5.    

VIP HOSTIA

Pre VIP hostí je zabezpečený free parking v podzemnej garáži SLOVNAFT Arény.

Vstup na štadión pre VIP hostí je nasledovný:

- pre tých, ktorí sa na koncert dopravia vlastným automobilom, je vstup do VIP sektora priamo výťahom z podzemnej garáže SLOVNAFT Arény;

- pre tých, ktorí na koncert prídu bez automobilu, je vstup do VIP sektora z Trnavskej cesty VIP vchodom (pri tréningových halách).

     

Počas celého večera bude v priestoroch VIP sektora k dispozícii teplý aj studený bufet, alko / nealko nápoje.

 

6.    

ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV

Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

 

7.    

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Celý areál štadióna je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezp. služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

       

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

       

8.    

OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI

V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež dva stánky s darčekovými a reklamnými predmetmi PETER GABRIEL, ktoré zabezpečuje a predáva priamo produkcia PETER GABRIEL viď mapa. (Na mapke sú stánky zakreslené v priestoroch sektorov, v skutočnosti sú umiestnené na chodbách)

Šatňa nie je k dispozícii.

 

9.    

DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE

Odporúčame na predstavenie prísť mestskou hromadnou dopravou. Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Slovnaft Areny http://www.nepela-arena.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600184&id=1826.

Parkovisko v podzemnej garáži SLOVNAFT areny je vyhradené pre hostí vo VIP sektore a tiež hotelových hostí. Z toho dôvodu v ňom nebude možné počas koncertu parkovať.

 

VEREJNÁ DOPRAVA

Slovnaft Arena sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste.

Do centra sa dostanete zo Slovnaft Areny električkami z Vajnorskej ulice, trolejbusovými linkami z Jégeho ulice a tiež hustou sieťou autobusových liniek z Trnavskej cesty. Viac info o doprave do arény a z nej nájdete tu:

http://www.nepela-arena.eu/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600184&id_ktg=1011&p1=1256

 

10.   

PRVÁ POMOC

Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pod sektorom A10 (viď. mapa).

 

11.   

FOTO & VIDEO

Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.

 

12.  

POČAS KONCERTU BUDE POUŽITÝ STROBOSKOP A PYROTECHNICKÉ EFEKTY, KTORÉ MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ PRE OSOBY TRPIACE EPILEPSIOU.

               

13.

POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba cez stránku www.xl.sk alebo na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.