THE LUMINEERS - refundacia refundation

09/Apr

Koncert The Lumineers, ktorý sa mal konať 21.6.2021 bol zrušený zo strany manažmentu kapely. Organizátor podujatia XL group s.r.o. bude refundovať vstupné v plnej výške. The concert The Lumineers, which should held on 21.6.2021 was cancelled on the Artists request. The organisator XL group will refund fee to full extent.

OZNAM / ANNOUCEMENT

 

Koncert The Lumineers, ktorý sa mal konať 21.6.2021

bol zrušený zo strany manažmentu kapely.

Organizátor podujatia XL group s.r.o. bude refundovať vstupné v plnej výške.

 

The concert The Lumineers, which should held on 21.6.2021

was cancelled on the Artists request.

The organisator XL group will refund fee to full extent.

 

Tu sú inštrukcie,

ako si môžete nárokovať vyplatenie finančnej náhrady, ak ste si vstupenku zakúpili prostredníctvom našej spoločnosti.

- Žiadosť zašlite na adresu reklamacie@xl.sk s priloženou vstupenkou v elektronickej podobe (najlepšie ako PDF) spolu s dokladom o zaplatení.

- Ak ste platili cez TrustPay, budú vám peniaze vrátené na rovnaký účet. Ak ste platili platobnou kartou, zašlite nám prosím aj potvrdenie o zrealizovanej transakcii a peniaze vám pošleme späť na tento účet.

 

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o verejných kultúrnych podujatiach“), podľa ktorého sa bude pri refundácii vstupeniek postupovať, umožňuje vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, avšak ako organizátor podujatia sa budeme snažiť uskutočniť vrátenie v najkratšom možnom čase.

 

V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: reklamacie@xl.sk

 

Here are instructions,

how to demand the money, if you have bought the ticket in our company.

 

- Send the request on: reklamacie@xl.sk with attached ticket as e-ticket (the best in PDF format ) with payment confirmation

 

- If you have paid by card, your money will be refund on the same account. If you have paid per bank, send us the confirmation of the payment and confirmation from the implemented transaction and we will refund you on this account

 

Act no. 96/1991 Coll. on public cultural events as amended by Act no. 374/2013 Coll. (hereinafter referred to as the “Act on Public Cultural Events”), which will be used to refund tickets, allows return the ticket price within 13 months after the cancelled event, but we will do our best to refund you as soon as possible.

 

In the case of having any more questions, do not hesitate to contact us: reklamacie@xl.sk