ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU Andreu Bocelliho

ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU Andreu Bocelliho

15/Nov

ORGANIZAČNÉ POKYNY - pozri "VIAC"

ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU Andreu Bocelliho

ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONCERTU Andreu Bocelliho pre VIP hostíORGANIZAČNÉ POKYNY PRI KONCERTE ANDREA BOCELLI

 

1. ORGANIZÁTOR

XL ten s.r.o.

Štúrova 12, 81102 Bratislava

Email: xlpromotion@xl.sk

Tel.: +421 908 202 101

 

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA

19.11.2017

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava

 

3. OTVORENIE brán štadióna je po 18,00 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu umelca

 

4. ZAČIATOK KONCERTU JE PLÁNOVANÝ po 19,30 hod. , predstavenie trvá cca 2 hodiny aj s prestávkou.

 

5. VSTUP na štadión je výsuvnými schodiskami.

VSTUP PRE VOZÍČKAROV je označený z ulice Odbojárov cesty. Doprovod vozíčkara musí takisto mať platnú vstupenku.

 

6. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV

Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

 

7. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Priestory štadióna sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

 

8. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI

V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky na predaj CD.

 

Zimný štadión Ondreja Nepelu nedisponuje šatňami.

 

9. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE

Odporúčame na podujatie prísť mestskou hromadnou dopravou. Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna O. Nepelu. (napr. parkovisko Kaufland, podzemná resp. strešná garáž nákupného centra Polus a iné.)

Parkovisko v podzemnej garáži Zimného štadióna je vyhradené pre hostí vo VIP sektore a tiež hotelových hostí. Z toho dôvodu v ňom nebude možné počas koncertu parkovať.

 

VEREJNÁ DOPRAVA

Zimný štadión O. Nepelu sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste.

Do centra sa dostanete zo Zimného štadióna električkami z Vajnorskej ulice, trolejbusovými linkami z Jégeho ulice a tiež hustou sieťou autobusových liniek z Trnavskej cesty. Viac info o doprave do arény a z nej nájdete tu:

Autobusová zastávka – názov: Zimný štadión (hneď pri štadióne)

Autobus č.: 39, 53, 61, 63, 74, 78 (autobus 61 je spoj z letiska na Hlavnú stanicu)

Trolejbusy č.: 204, 205, 212 (zastávka trolejbusu je na druhej strane, oproti štadiónu)

Nočný spoj: n74

Električková zastávka - názov: Odbojárov (zastávka sa nachádza 500m od štadióna)

Električka č.: 2, 4

 

10. PRVÁ POMOC

Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pod sektorom A10 (viď navigačná mapka).

 

11. FOTO & VIDEO & MOBIL

Prosíme divákov, aby si pred predstavením vypli mobilné telefóny, resp. uviedli do módu „lietadlo“. Taktiež Vás žiadame, aby ste nevykonávali žiaden zvukový, ani obrazový záznam. Profesionálne fotoaparáty (s vymeniteľnými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a TV štáby.

 

12. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný 1za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba cez stránku www.xl.sk alebo na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

 

13. MAPA ŠTADIÓNA – NAVIGÁCIA 

OP bocelli