CHRIS BOTTI - organizačné pokyny ku koncertu

CHRIS BOTTI - organizačné pokyny ku koncertu

16/Okt

1. Dátum a miesto konania 22.10.2015 Incheba Expo Arena Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava 2. Otvorenie brán haly je cca o 18,00 hod. 3. Začiatok koncertu o 20,00 hod. Pre dalsie info klikni na "VIAC"

Organizačné pokyny pri koncerte CHRIS BOTTI

 

1.    

Dátum a miesto konania

22.10.2015

Incheba Expo Arena Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava

 

2.    

Otvorenie brán haly je cca o 18,00 hod.

 

3.    

Začiatok koncertu o 20,00 hod.

 

4.    

Vstup do haly: vstup C 1.1

 

5.    

Zoznam nepovolených predmetov

Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a profesionálne fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

 

6.    

Bezpečnostné opatrenia          

Celý areál haly je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do haly prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

 

       

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

       

7.    

Občerstvenie a šatňa

V priestoroch haly budú k dispozícii stánky s občerstvením.

Šatne pre návštevníkov zabezpečuje spoločnosť Incheba.

 

8.    

Doprava do haly a parkovanie

Odporúčame prísť na koncert mestskou hromadnou dopravou. Parkovať bude možné v areáli Incheby. Je spoplatnené  sumou 5,- € a je prevádzkované spoločnosťou Incheba.

           

9.  

POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

 

CHRIS