NICKI MINAJ / OZNAM

NICKI MINAJ / OZNAM

23/Feb

Koncert Nicky Minaj, ktorý sa mal konať 22.2.2019 bol zrušený zo strany umelca. Organizátor podujatia bude vracať vstupné v plnej výške. Tu sú inštrukcie, ako si môžete nárokovať vyplatenie finančnej náhrady, ak ste si vstupenku zakúpili v našej spoločnosti.

OZNAM / ANNOUCEMENT

 

Koncert Nicky Minaj, ktorý sa mal konať 22.2.2019 bol zrušený zo strany umelca. Organizátor podujatia bude vracať vstupné v plnej výške. Tu sú inštrukcie, ako si môžete nárokovať vyplatenie finančnej náhrady, ak ste si vstupenku zakúpili v našej spoločnosti.

 Ak ste si zakúpili vstupenku on-line

  • Žiadosť zašlite na dresu reklamacie@xl.sk s priloženou vstupenkou v elektronickej podobe (najlepšie ako PDF) spolu s dokladom o zaplatení.
  • Ak ste platili cez TrustPay, budú vám peniaze vrátené na rovnaký účet. Ak ste platili platobnou kartou, zašlite nám prosím aj potvrdenie o zrealizovanej transakcii a peniaze vám pošleme späť na tento účet.

 

Ak ste si zakúpili vstupenku v kancelárii XL

  • Vstupenku môžete vrátiť iba na tomto predajnom mieste (Trenčianska 56/c, Bratislava), od 4.3.2019 v čase od 14:00-17:00. Takto zakúpenú vstupenku nie je možné vrátenie on-line.

 

Ak ste si zakúpili vstupenku do sektoru B cez www.xl.sk, ale organizátor vám ju v deň konania koncertu vymenil, budete kontaktovaný mailom v krátkom čase.

 

 

V prípade nejasností, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: reklamacie@xl.sk

 

 

The concert Nicki Minaj, which should held on 22.2.2019 was cancelled on the Artists request. The organisator will refund fee to full extent. Here are instructions, how to demand the money, if you have bought the ticket in our company.

 

Online bought ticket:

-          Send the request on: reklamacie@xl.sk with attached ticket as e-ticket (the best in PDF format ) with payment confirmation

-          If you have paid by card, your money will be refund on the same account. If you have paid per bank, send us the confirmation of the payment and confirmation from the implemented transaction and we will refund you on this account

 

n XL office bought ticket:

-          The ticket can be returned only in XL office, not online. Please come to our office with the ticket  from 4.3.2019 between 14:00 - 17:00

 

If you have bought the ticket to sector B via www.xl.sk, but the organisator changed it to you on the day of the show, you will be contacted by email.

 

 

In the case of having any more questions, do not hesitate to contact us: reklamacie@xl.sk