KYLIE MINOGUE - organizacne pokyny pre VIP

KYLIE MINOGUE - organizacne pokyny pre VIP

15/Okt

Tu sú organizačné pokyny pre majiteľov vstupeniek VIP do sektoru C29


Organizačné pokyny pri koncerte KYLIE MINOGUE

pre  VIP - C29

 

1.   Dátum a miesto konania

      19.10.2014

      SLOVNAFT Arena - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava

 

2.   Otvorenie brán štadióna je cca o 18,00 hod.

 

3.   Začiatok koncertu o 19,30 hod.

 

4.   Parkovanie

      Pre VIP hostí je zabezpečený free parking v podzemnej garáži SLOVNAFT Arény.

 

4.   Vstup na štadión pre VIP hostí je nasledovný:

      - pre tých, ktorí sa na koncert dopravia vlastným automobilom, je vstup do VIP sektora priamo výťahom z podzemnej garáže SLOVNAFT Arény;

      - pre tých, ktorí na koncert prídu bez automobilu, je vstup do VIP sektora z Trnavskej cesty VIP vchodom (pri tréningových halách).

 

5.   Zoznam nepovolených predmetov

      Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

 

6.   Bezpečnostné opatrenia           

      Celý areál štadióna je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.        

      Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

     

7.   Občerstvenie a stánky s reklamnými predmetmi      

      Počas celého večera bude v priestoroch VIP sektora k dispozícii teplý aj studený bufet, alko / nealko nápoje a stánok s darčekovými a reklamnými predmetmi KYLIE MINOGUE. Šatňa je vo VIP sektore k dispozícii.

     

8.   UPOZORNENIE - POČAS KONCERTU BUDE POUŽITÝ STROBOSKOP, LASEROVÉ A PYROTECHNICKÉ EFEKTY, KTORÉ MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ PRE OSOBY TRPIACE EPILEPSIOU.

      

9.   POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

 KYLIE - organizacne pokyny